Klacht indienen

Heeft u een klacht en bent u van mening dat een webshop het EuroSafeShop Keurmerk onwaardig is. Dan verzoeken wij u viendelijk dit direct aan ons te melden. Maak hiervoor gebruik van dit meldingsformulier.

Het EuroSafeShop Keurmerk wordt uitgegeven door stichting IECA-Europe. Deze kan besluiten een webshop het keurmerk te ontzeggen.


Oplossen van uw klacht
Als u een geschil heeft met een Nederlandse webshop, probeer deze klacht  dan in eerste instantie samen met de ondernemer op te lossen. Mocht die niet lukken dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Heeft  u een geschil met een buitenlandse webshop binnen de EU?  Dan kunt u terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC). Elk land heeft een eigen afdeling van het ECC zodat taal of afstand geen belemmering is om uw zaak op te lossen. 

Het ECC neemt uw klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van het verloop van de zaak. Het ECC verricht uitsluitend buitengerechtelijke assistentie. De diensten van het ECC zijn gratis en is geen onderdeel van IECA-Europe.


Uw klacht in 5 stappen:
.
.

STAP 1 Check of uw klacht onder het ECC valt
Het ECC kan uw klacht alleen behandelen als het gaat om een aankoop of bestelling die onder de Europese richtlijnen voor consumentenrecht vallen. Dus niet als het gaat om bijvoorbeeld een huis dat u koopt in een ander EU-land, of een medische behandeling die u daar ondergaat.
.
Twijfelt u of het ECC u kan helpen met uw klacht, neem dan eerst contact op. Houdt er rekening mee dat het ECC geen zaken met spoed kan behandelen. Verzoeken om bemiddeling worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Als er een groot belang is kan het verstandiger zijn om direct andere (gerechtelijke) stappen te ondernemen.
.
.
    

STAP 2. Leg uw klacht voor aan de ondernemer
U moet eerst uw klacht voorleggen aan het bedrijf waar u iets gekocht of besteld heeft. Deze krijgt dan de kans met een oplossing te komen. Het adres vindt u meestal in de algemene voorwaarden, op de koopovereenkomst of op de website.
.
..
U kunt zelf uw klacht in een brief schrijven, of gebruik maken van het klachtenformulier hieronder. Maak en bewaar daarvan een kopie. Stuur geen originele aankoopbonnen mee, maar kopieën. Geef het bedrijf 4 weken de tijd om te reageren.             

Het ECC heeft klachtenformulieren ter beschikking gesteld.             

Het ECC kan u onder meer helpen bij klachten over een aankoop van product, dienst of pakketreis die u bij een (web-)winkel in een ander EU-land heeft gedaan. U kunt hier contact opnemen met de ECC vestiging in uw eigen land of (als u de taal machtig bent) met de vestiging in het land waar u uw aankoop gedaan heeft.
.
.
    

STAP 3. U komt niet tot een oplossing
Reageert de ondernemer niet binnen 4 weken, of bent u het niet eens met zijn antwoord? Dan kunt u het ECC inschakelen. Dat kan per brief of via dit klachtenformulier (Klik hier voor de handleiding van dit formulier)
.
.

Indien u er voor kiest om uw klacht per brief aan te brengen, beschrijf dan kort en bondig de voorgeschiedenis van uw klacht, welke oplossing u wenst en stuur de volgende bijlagen mee:             

• Het door u ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier (te downloaden via het ECC)
• Een kopie van de door u aan de ondernemer verstuurde klachtbrief of het klachtenformulier.
• Een kopie van de (koop- of reis)overeenkomst.
• Een kopie van de algemene voorwaarden van de ondernemer.
• Kopieën van eventuele overige correspondentie die u al met de ondernemer hebt gehad.
• Kopieën van eventuele betalingsbewijzen (indien beschikbaar).            

Zorg dat u van alle bijlagen het origineel zelf houdt. Stuur uw brief met bijlagen naar het adres onderaan.
.
    

STAP 4. Wacht op bevestiging van het ECC
Het ECC bekijkt of uw klacht inderdaad in aanmerking komt voor verdere behandeling door het ECC. Is dat het geval, dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Het kan zijn dat het ECC u om aanvullende informatie vraagt. Deze moet u dan ook opsturen naar het ECC.
. 
.

STAP 5. Uw klacht gaat naar een collega-ECC
Als het ECC alle benodigde informatie heeft ontvangen, wordt uw klachtendossier doorgestuurd naar het ECC in het EU-vestigingsland van de ondernemer. Ook dit gaat op volgorde van binnenkomst. Het ECC in uw eigen land informeert u over het verloop van uw zaak.
.
De hulp van het ECC is kosteloos. Wel kunnen er kosten zijn als uw klacht door een collega-ECC wordt voorgelegd aan een geschillencommissie. Daarover wordt u dan tijdig geïnformeerd.    

Tot slot
Of er een bevredigende oplossing komt voor uw klacht hangt af van uw rechten en plichten in uw specifieke situatie. In veel gevallen is de tussenkomst van het ECC succesvol. Houdt u er echter rekening mee dat het ECC niet meer kan doen dan buitengerechtelijk bemiddelen en dus niet namens u optreden. Levert de bemiddeling van het ECC geen resultaat op, dan kunt u altijd zelf nog gerechtelijke stappen ondernemen. Daarvoor kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering of een advocaat inschakelen.
.
Europees Consumenten Centrum (ECC)
telefoon: 030-2326440 (Maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur)
e-mail: ecc@juridischloket.nl             

Of schrijf naar:
Europees Consumenten Centrum
Postbus 487
3500 AL Utrecht

.
.
Adressen Europese landen waarin het ECC-net actief is
Ga naar het adressenoverzicht